DIENSTEN

Bureau Boer is expert op het gebied van schade- en toedrachtsonderzoeken

TOEDRACHTSONDERZOEK

Op het moment dat u meer wilt weten over de toedracht van een schade, kunt u Bureau Boer inschakelen. Bureau Boer zorgt ervoor dat u een compleet beeld krijgt van de feiten en omstandigheden van de geclaimde schade (waarheidsbevinding).

U kunt Bureau Boer inschakelen voor een toedrachtsonderzoek bij arbeidsongevallen, branden, aanrijdingen, reisschaden, falsificaties, overvallen, opzet-aanrijdingen, AVP- en AVB-schaden.

DIEFSTALONDERZOEK

Als verzekeraar, bedrijf of kantoor heeft u soms te maken met claims rondom diefstal of verduistering.

Wanneer u wilt weten onder welke omstandigheden de diefstal heeft plaats gevonden, kunt u Bureau Boer inschakelen om de ware toedracht van de diefstal te achterhalen.

Bureau Boer onderzoekt inbraken, diefstallen en/of verduistering van voertuigen, vaartuigen en inboedel.

ANALYSE EN ADVIES

Ook wanneer u een analyse wilt van of advies van een schadedossier ondersteunt Bureau Boer u graag.

U kunt Bureau Boer inschakelen om een analyse te maken van het voorval en het dossier. Daarnaast is het mogelijk om de situatie ter plaatse op te nemen en te beoordelen.

HOE WERKT HET?

Om alle feiten en omstandigheden op een objectieve wijze te onderzoeken brengt Bureau Boer een bezoek ter plaatse. Aan de hand van de feiten, omstandigheden en wanneer nodig een afgenomen verklaring, beoordeelt Bureau Boer de schade. Tijdens het bezoek neemt Bureau Boer waar mogelijk bescheiden in en maakt beeldmateriaal ter verduidelijking. Op basis van alle gegevens ontvangt u van Bureau Boer een gedegen onderzoeksrapport. Aan de hand van dit rapport bent u beter in staat de geclaimde schade te beoordelen.